#animation

Vi har 121 tegn med hashtagget

(following through) action

3  
I forbindelse med #animation
F.eks når en karakter med stort lang hår, bevæger sig hurtig til side, vil hovedet flytte sig først, og håret følger med langsom bagefter hovedet.

(overlapping) action

0  
I forbindelse med #animation.
Karakteren står stille, men skal stadig i bevægelse, for at se levende ud. Dvs animatoren tegner videre på karakteren.

A-tool

0  

adobe

3  
Softwareproducent som leverer computerprogrammer som f.eks. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro osv.
Tegnet inspireret af "A"-logoet. Bruges bl.a. til #animation

adobe after effects

0  

adobe flash professional

0  
Adobe Flash Professional is a multimedia authoring and computer animation program developed by Adobe Systems. #animation

adobe premiere pro

0  
Adobe Premiere Pro er et videoredigeringsprogram, udviklet af Adobe Systems. Bruges i #film, #animation og andre områder

Anatomi

1  
anatomi, studiet af levende organismers ydre form og indre opbygning. #biolog #animation

animatic

0  
#Animation
Animatic is a preliminary version of a film, produced by shooting successive sections of a storyboard and adding a soundtrack.

animator

0  
Animator er den person, der står for #animation, at gøre levende, en #teknik, der med samme princip anvendes i tegnefilm, dukkefilm, computeranimationsfilm og modellervoksfilm (som de britiske Walter og Trofast), disse film kaldes også med fællesbetegnelse animationsfilm og det bruges i forbindelse med stop-motion.
Animatoren er også en slags #skuespiller, han skal spille figuren han tegner eller former, han sidder ofte foran et spejl for at kunne se sine udtryk, og han skal kunne tegne eller forme figurens udtryk. Desuden skal han kunne tegne figurens bevægelser i hovedtræk, også kaldet key frames.

Selve animationen består da i, at man optager et billede ad gangen og på det færdige resultat ser det ud som om figuren har liv.

anticipation

0  
a prior action that takes into account or forestalls a later action. #animation

Apex

0  

appeal

0  
A weak drawing lacks appeal. A drawing that is complicated or hard to read lacks appeal. Poor design, clumsy shapes, awkward moves, all are low on appeal. Spactators enjoy watching something that is appealing to them, whether an expression, a character, a movement, or a whole story situaion. While the live actor has charisma, the animated drawing has appeal. #animation

arc

0  
The animator charts the position of his drawings along this curve "arc". He makes his key drawings, indicating where inbetweens should be placed to keep the line of action on this arc. #animation

attributes

0  
#animation

tegnet til attributes er for et værktøj i Maya software program.

Auto tweening

0  

Bitmap

0  

Blocking

0  
#Animation

Blocking is an animation technique in which key poses are created to establish timing and placement of characters and props in a given scene or shot. This technique is most commonly used in 3D computer animation. Blocking is often the first step in the pose-to-pose style of animating, as opposed to the straight-ahead

Cache

0  
#animation

Caching can play a key role in simulation. A cache file stores all position, velocity, dynamic, and render data for your nParticle simulation. Having a cache reduces the number of calculations Maya performs when playing back or rendering scenes because the cached simulation data can be read from disk, instead of being dynamically computed. Rendering from an nCache is system independent, meaning that you can render an nCache that was created on a different system platform and achieve the correct simulation results.

Cartoony animation

0  
#Animation

Kopieret fra ASL.

center of mass

0  
#Animation

The center of mass is a position defined relative to an object or system of objects. It is the average position of all the parts of the system, weighted according to their masses.

cinematography

0  
#animation

Cinematography is the science or art of motion-picture photography by recording light or other electromagnetic radiation, either electronically by means of an image sensor, or chemically by means of a light-sensitive material such as film stock. Typically, cinematographers use a lens to repeatedly focus the light reflected

close-up

0  
#animation

kameraet er tæt på ansigtet, at man ser hele hovedet fra hår til hals.

compression

0  

constraint

0  
#animation

nother, so that they behave as if part of a parent-child relationship that has multiple target parents. An object's movement can also be constrained by the average position of multiple objects.

contour (drawing)

0  
#animation

https://www.thoughtco.com/blind-contour-drawing-1122538

Counter-action

0  
#Animation

A counter action is where one part moves in the opposite direction to counter the weight and thrust of another part.

Croquis

0  
Croquis drawing is quick and sketchy drawing of a live model. Croquis drawings are usually made in a few minutes, after which the model changes pose or leaves and another croquis is drawn. #animation #tegning #kunst

cross contour (drawing)

0  
#animation

https://www.utdallas.edu/~melacy/pages/Drawing/AS11_CrossContour/as12_CrossContour.html

Disc

0  
#animation

"beskrivelse på vej"

Driven (Maya software)

0  
#animation

Driven keys create an association between pairs of attributes, where one attribute value (or multiple attributes values) drive the value of another.

Driver

0  
#animation

(Læs beskrivelse fra "Driven (mayas oftware) "

Driver - Driven

0  
#Animation

Driven keys create an association between pairs of attributes, where one attribute value (or multiple attributes values) drive the value of another.

You can use two or more driver attributes to control a single driven attribute, or drive more than one driven attribute with the same driver. For example, you can make a muscle bulge when an elbow joint rotates, but make it bulge even more when the wrist rotates.

Elipse

0  

euler filter

0  
#animation

The Euler Filter is a very useful tool in Maya, one which can solve - almost magically - some of the most common problems we get in the rotations of curves, problems which can seriously mess up your character animation. If the rotations on your character's arms are going wild, and no amount of keyframing

exaggeration

0  
i forbindelse med #animation.

Når karakteren er f.eks. ked af det, er det ikke altid nok at hans mund ned ad. Der skal tegne større udtryk af sorg på karakteren, så folk kan få klar indtryk af at karakteren af ked af det, vred eller glad osv.

extreme close-up

0  
#animation

kameraet er helt tæt på, at man kun ser f.eks øjet eller næse eller øre.

Extremes

0  

extrude

0  
#animation

You can add polygons to an existing mesh by extruding polygon faces, edges, or vertices using the Extrude command. Note: The Show Manipulator Tool, used in this task, appears only if Construction History is on. To extrude polygon faces or edges Select the faces or edges you want to extrude.

flipping (animation)

0  
#animation

en metode at flippe papir og se tegningerne mellem papirene, så man simulerer en animation.

Form

0  
I forbindelse med at beskrive et billed på engelsk, når man bruger ordet Form, taler man om 3d dimensionel, at billedet kan ses rundt. #animation #kunst #formgiving

frames

0  
En frame er filmens mindste grundelement. En frame er et enkelt billede på en filmstrimmel eller i en digital optagelse. Der er som regel 24 eller 25 frames i sekundet, når vi ser en film. #animation #film #video

gesture drawing

0  
#animation

en model stiller op og laver forskellige pose. man skifter pose mellem 30 eller 1 min. Tegneren har kort tid at tegne modellen.

Gimbal Lock

0  
#animation

et værktøj i Maya, til at kunne dreje objektet i alle retninger.

gradient

0  

gradient

0  
In computer graphics, a color gradient (sometimes called a color ramp or color progression) specifies a range of position-dependent colors, usually used to fill a region.[1] For example, many window managers allow the screen background to be specified as a gradient. The colors produced by a gradient vary continuously with position, producing smooth color transitions. #animation #grafik #design

halvtotal

0  
Billedet viser karakteren fra hoved ned til hoften. #animation

Handles

0  
#Animation
Handles er et værktøj i Maya software program, som bruges til at justere splines in graph editor til animation.

Hang time

0  
#animation

https://en.wikipedia.org/wiki/Hang_time

Holding space

0  
En talemåde i kunstfaget. Det er en måde at beskrive et objekt der ligger mellem to andre objekter i et billed. #animation

hotkey

0  
#animation

a hotkey is a key or combination of keys used together. For example, Alt+F on a Microsoft Windows computer drops down the file menu

in between

0  
i forbindelse med #animation.

In between er flere frames som bliver tegnet ind i mellem key 1 og key 2.

inertia

1  
#animation

Inertia is the resistance of any physical object to any change in its state of motion. This includes changes to the object's speed, direction, or state of rest. Inertia is also defined as the tendency of objects to keep moving in a straight line at a constant velocity

Interface

0  
#animation

et værktøj menu i Maya.

Joint

0  
#animation
bøjnings punkter på skelettet til 3D karakterer/materialer. Joints er punkter hvor 3D materialet kan hægtes fast til det og også blive bøjet.

katalysator

0  

key frame

0  
A key frame in animation and filmmaking is a drawing that defines the starting and ending points of any smooth transition. The drawings are called "frames" because their position in time is measured in frames on a strip of film. A sequence of key frames defines which movement the viewer will see, whereas the position of the key frames on the film, video, or animation defines the timing of the movement. Because only two or three key frames over the span of a second do not create the illusion of movement, the remaining frames are filled with inbetweens. #animation #film

Komplementær

0  

Lambert

0  
#Animation
Is a material (shader) that represents matte surfaces (such as chalk, matte paint, unpolished surfaces) with no specular highlights. The initial (default) shading group uses a special Lambert surface material.

line of action

0  
Line of action er er et linje på en figur i et stille billed. Når linjen er skrå og figuren hælder med linjen, ser figuren mere dynamisk i stille billed. #animation

manipulator

0  

Maya software program

0  

mesh

0  
#animation

beskrivelse på vej.

momentum

0  
#animation

the quantity of motion of a moving body, measured as a product of its mass and velocity.

NURB

0  
#Animation

Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS) provide a 3D modeling framework based on geometric primitives and drawn curves.

Nørlum

0  
#animation

animation firma i Viborg, som hedder Nørlum.

offset

0  
#animation

beskrivelse på vej.

palet

0  
"#animation

beskrivelse på vej.

parabolic arc

0  
#animation

beskrivelse på vej.

photoshop

0  

picker

0  
#Animation

Picker is a tool to create and use a character control user interface and pose library. It provides buttons and sliders to select, keyframe, reset, toggle, and pose.

Pipeline

0  
#animation

en typisk udtryk man bruger i animationsfaget, når man taler om arbejds plan. ( ikke et rør )

Pixilation

0  
Pixilation (from pixilated) is a stop motion technique where live actors are used as a frame-by-frame subject in an animated film, by repeatedly posing while one or more frame is taken and changing pose slightly before the next frame or frames. The actor becomes a kind of living stop motion puppet. #animation

Plainer

0  

Playblast

0  
#Animation
A Playblast is a quick preview that lets you make a "sketch" of your animation, providing a realistic idea of your final render result without requiring the time needed for a formal render. Playblasting gives you a fast way to evaluate your work on the fly, taking a screen grab of the animation in the viewport at each frame during playback, and then “blasting” those images to an image viewer.

Pole vector

0  
#animation

A pole vector constraint causes the end of a pole vector to move to and follow the position of an object, or the average position of several objects. In character setup, the pole vectors of IK rotate plane handles for arm joint chains are often constrained to locators placed behind the character.

In general, you want to constrain a pole vector so that the joint chain does not unexpectedly flip when you manipulate the IK rotate plane handle. Because flipping can occur when the handle vector approaches or intersects the pole vector, constrain the pole vector so that the handle vector is unlikely to cross it.

polygon

0  
#animation

Polygons are a type of geometry you can use to create three-dimensional models

portefølje

0  
I kreative fag og modelbranchen er den en mappe med billeder af projekter og arbejder til brug ved fx ansøgninger; her bruges ordet "portefolio". #animation #cv #karrier #kunster

Pose to pose action

0  
Pose-to-Pose Action is when the animator carefully plans out the animation, draws a sequence of poses, i.e., the initial, some in-between, and the final poses and then draws all the in-between frames (or another artist or the computer draws the inbetween frames). This is used when the scene requires more thought and the poses and timing are important. #animation

Previz

0  
#animation

Previsualization (also known as previs, previz, pre-rendering, preview or wireframe windows) is a function to visualize complex scenes in a movie before filming. It is also a concept in still photography. Previsualization is applied to techniques such as storyboarding, either in the form of charcoal drawn sketches or in digital

Primary-action

0  
Imagine a squirrel, running across your lawn. The movement of the squirrel’s spry legs (considered the primary action) would be animated to express the light, nimble nature of his gate. The agile, undulating movement of the squirrel’s tail –
considered the secondary action – would have a separate and slightly different type of movement than his legs. The squirrel’s tail is an example of secondary action – an animation principle that governs movement that supports a primary
action of an animation sequence without distracting from it. #animation

recession

0  

Rendering

0  
Rendering or image synthesis is the process of generating an image from a 2D or 3D model (or models in what collectively could be called a scene file) by means of computer programs. Also, the results of such a model can be called a rendering. #animation #film #redigering

Richard Williams (animator)

0  
Canadian–British animator, voice artist, and writer, best known for serving as animation director on Disney/Amblin's Who Framed Roger Rabbit and for his unfinished feature film The Thief and the Cobbler. #animation #person

Rigging

0  
#Animation

Rigging is what makes deforming a character possible. It's the process of taking a static mesh, creating an internal digital skeleton, creating a relationship between the mesh and the skeleton (known as skinning, enveloping or binding) and adding a set of controls that the animator can use to push and pull the character around as if he/she is a puppeteer. In layman's terms, rigging is the process of adding the digital strings to the puppet.

Rokoko

0  
rokoko, kunsthistorisk stilfase i europæisk kunst og kunsthåndværk i første halvdel af 1700-tallet mellem barok og nyklassicisme. #animation #stil #tidsalder

Rotation

0  
#Animation

Et værktøj i maya, som kan rotere objektet rundt.

rotoscoping

0  
Rotoscoping is an #animation technique in which animators trace over footage, frame by frame, for use in live-action and animated movies.

scramble-animation

0  
#animation

En typisk eksempel, at en karakter løber på fuld fart, men bliver på samme sted.

secondary-action

0  
i forbindelse med #animation.

F.eks når karakteren græder, for at henlede seerens blik hen til hans grædende øjnene, fører karakteren hans hånd op til øjet, for at fjerne øjendråber.
På den måde fanger det seerens blik.

Shape

0  
Når man bruger ordet shape på engelsk om et billed, Så taler man om det som 2d billedform, at det ikke kan ses rundt. #animation #form #formgiving

Shape Change

0  
#Animation

Animatoren kan hjælpe sig selv, ved at tegne en simpel firekant eller cirkel, som giver et bestemt bevægelse, og derefter kan animatoren tegne karakteren ind i formen og slippe for besværet at tænke på en god silhuet til karakteren i animationen.

show bible

0  
#animation

A bible is a reference document used by screenwriters for information on a television series' characters, settings, and other elements

silhuet

0  

smear

0  
Also called "elongated inbetween." But Smear is most used. #animation

Unlike traditional movement in animation, which uses key frames (to plot beginning/ending points) and in-between-frames (to create the illusion of movement), smearing depicts one quick “blur” of motion in a single frame. As a result, it creates the sensation of a sudden burst of speed. And also as a result, back in the early 1940’s, it was frowned upon as being a lazy way to depict movement. This did not bode well, at least not at first, for The Dover Boys animator Chuck Jones.

Snap

0  
#Animation

(En funktion i Maya software program der kobler ting)

Snap

0  
#animation

tegnet til snap er til et værktøj i Maya software program.

spacing

0  

Spline

0  
#Animation

Spline primitives are curves made up of two or more segments. The curves controls the segments in the animation.

staging

0  
Is basically cinematograph/setup of a scene.
Composition of frame and movement and making sure the action is clear throughout a scene and guiding the attention. #animation #film

Stepped animation

0  
#Animation

Stepped animation i maya, hjælper animatoren at finde bestemte position på karakteren i keys, før man kommer kommer videre til animation.

storyboard

0  
Et storyboard er det billedmateriale, som en instruktør og en storyboarder + evt. en kameramand laver sammen, for at have en visuel repræsentation af hvordan den færdige film skal se ud. Storyboardet beskriver hver ny kameraindstilling, og giver et overblik over hvilke vinkler af de givne rum det er nødvendigt at visualisere og hvilke skuespillere det er nødvendigt at have tilstede samtidigt på sættet. #animation #film #instruktion

straight ahead action

0  
Straight Ahead Action in hand drawn animation is when the animator starts at the first drawing in a scene and then draws all of the subsequent frames until he reaches the end of the scene. #animation

Take-animation

0  
#Animation

The "Take" is one of those actions that your characters will act out frequently. It is the shot in a scene where your character suddenly realizes that what they are seeing is somehow shocking or surprising.

tangent

0  
#Animation

Tangents describe the entry and exit of curve segments from a key. This menu operates on the shape of curve segments around selected keys. Note that these settings affect only existing animation curves segments' tangents.

Tension

0  

texture

0  
på engelsk beskrives det som hvad der ses på en overflade, og at man kan mærke dets form. #animation #overflade #materiale

Thumbnails

0  
http://www.animatorisland.com/animation-thumbnails-arent-optional/ #animation

time-chart

0  
time-chart er en tidslinje til animationen. #animation

timing

0  
this is referred to the number of frames of film to be shot of a single drawing. #animation

Toonboom

0  
#Animation

Toon Boom Animation is the leading supplier of animation software and storyboard software for animation studios and media publishers.

Translation - Translate

0  
#Animation

Et værktøj i maya til at bevæge objektet frem-tilbage-op-ned og til siden.

tv paint

0  
TV Paint er en software program, som bruges til at lave animationfilm primært til 2D. #animation

upload

0  
#animation Transferring data from one remote system to another under the control of a local system is remote uploading. Remote uploading is used by some online file hosting services. It is also used when the local computer has a slow connection to the remote systems, but they have a fast connection between them.

Value range

1  
In photography and computing, a grayscale or greyscale digital image is an image in which the value of each pixel is a single sample, that is, it carries only intensity information. Images of this sort, also known as black-and-white, are composed exclusively of shades of gray, varying from black at the weakest intensity to white at the strongest. #animation #farve #fotografi #computer

Vector

0  
#Animation

Maya Vector renderer to create stylized renderings (for example, cartoon, tonal art, line art, hidden line, wireframe) in various bitmap image formats (for example, IFF, TIFF, and so on) or in the following 2D vector formats

Vertex

0  
#Animation

vertex er punkter på 3D karakter's polygoner. Alle Vertex har ud fra matematiske beregninger, fået sine placeringer på figurem og det kan bruges til at give figuren en bestemt form.
Man kan flytte det rundt og skabe et nyt form.

De kaldes i flertal vertices, og har samme tegn på tegnsprog for flertal

vr briller

0  
Virtual Reality-briller (VR-briller) er et par briller med indbyggede skærme, der kan vise digitalt indhold for eksempel fra et computerspil eller en film.

Det giver en fordybende oplevelse i et lukket miljø, da alt hvad du kan se, er digitalt indhold genereret af en computer. #animation #teknologi #IT

x-sheet

0  
An exposure sheet (also referred to as camera instruction sheet, dope sheet or X-sheet) is a traditional animation tool that allows an animator to organize their thinking and give instructions to the camera operator on how the animation is to be shot. #animation