#programmering

Vi har 4 tegn med hashtagget

array

0  
En variabel der indeholder en række af værdier
#programmering

assemble

0  

boolesk

0  
(eng.: Boolean)
Et boolesk udtryk er et udtryk, hvor der regnes med sandhedsværdier i stedet for tal. Resultatet vil altid være enten sandt eller falsk. Udtrykkene beskrives med logiske operatorer.
#programmering

kompilering

0  
Tegnet beskriver en proces hvor der oversættes fra højniveau sprog (et sprog som menneske kan forstå) til en lavniveau sprog/maskinesprog (Et som maskine kan læse, men ulæselig for menneske)
#programmering