syg

1  
jeg har det ikke godt
Foreslå et alternativt tegn